Automatyzacja i Robotyzacja

Pozwól maszynom pracować za Ciebie....Automatyzacja i Robotyzacja

Pozwól maszynom pracować za Ciebie....Automatyzacja i Robotyzacja

Pozwól maszynom pracować za Ciebie....Dlaczego AURO?

WE deliver AUTOMATION!

 dostarczamy innowacyjne rozwiązania

 wspieramy rozwój naszych Klientów

 z sukcesem mierzymy się z wyzwaniami techniki

 kreujemy i wyprzedzamy standardy

 zapewniamy jakość produktu końcowego

 realizujemy inżynierskie pasje
O nas:

Jesteśmy grupą ludzi z inżynierską pasją.

Automatyzujemy i robotyzujemy procesy produkcyjne. 

Budujemy maszyny niestandardowe w oparciu o indywidualne wymagania naszych Klientów. 

Od 12 lat tworzymy maszyny nieustannie zmierzając w kierunku najlepszych rozwiązań i nowych technologii dających rynkową przewagę naszym Klientom. Obecnie coraz większy udział w naszej działalności przypada na systemy zrobotyzowane w oparciu o wieloosiowe manipulatory przemysłowe. 

Nasi Klienci otrzymują wsparcie również przy poprawie i udoskonalaniu już istniejących parków maszynowych poprzez rozbudowę oraz modernizację maszyn i linii produkcyjnych w kierunku pełniejszej automatyzacji. Dzieje się to niejednokrotnie poprzez zastosowanie robotów przemysłowych lub kompleksową wymianę systemów sterowania, doposażenie maszyn w dedykowane systemy wizyjne, pomiarowe, jakościowe i systemy śledzenia produktu na linii. Umożliwiamy ulepszenie już istniejących zasobów produkcyjnych, co zwiększa przewagę konkurencyjną naszych Klientów. 


Kompetencje = nasza siła